Sauna House HYRKKÖ

Exteriérová fínska sauna DiArchi® s odpočívarňou a hygienickým zázemím ideálna k domu, alebo chate.

zastavaná plocha: 
A 10,25 m2
B-C 14,00 m2
D-F 15,50 m2
G-I 18,00 m2

obostavaný priestor:
A 29,70 m3
B-C 40,60 m3
D-F 44,95 m3
G-I 52,20 m3

výška objektu: 2,90 m

odhadovaná cena realizácie - svojpomocne (460 Eur/m3):
A 13.662 Eur s DPH
B-C 18.676 Eur s DPH
D-F 20.677 Eur s DPH
G-I
24.012 Eur s DPH

odhadovaná cena realizácie - dodávateľsky (765 Eur/m3):
A 22.720 Eur s DPH
B-C 31.059 Eur s DPH
D-F 34.387 Eur s DPH
G-I 39.933 Eur s DPH

cena projektu (5paré) : 1.250 Eur s DPH

(Cena projektu je konečná - vrátane projektu požiarnej ochrany a osadenia objektu v teréne.)

Požadované dokumenty pre vypracovanie projektovej dokumentácie:
- List vlastníctva k pozemku
- Výškovo-polohové geodetické zameranie pozemku s existujúcimi stavbami, susednými stavbami a bodmi pripojení

OBSAH PROJEKTU

Vyberte si variant:

1 250,00 €