HomeOffice XL

Záhradný HomeOffice DiArchi® ideálny k domu, alebo chate.

vnútorný rozmer: Š x H x V = 400 x 250 x 230 cm
vonkajší rozmer: Š x H x V = 460 x 300 x 290 cm 
zastavaná plocha: 13,80 m2
obostavaný priestor: 40,00 m3
výška objektu: 2,9 m

 
odhadovaná cena realizácie - svojpomocne (460 Eur/m3):
18.400 Eur s DPH
odhadovaná cena realizácie - dodávateľsky (765 Eur/m3):
30.600 Eur s DPH

cena projektu (4paré) : 860 Eur s DPH

(Cena projektu je konečná - vrátane projektu požiarnej ochrany a osadenia objektu v teréne.)

Požadované dokumenty pre vypracovanie projektovej dokumentácie:
- List vlastníctva k pozemku
- Výškovo-polohové geodetické zameranie pozemku s existujúcimi stavbami, susednými stavbami a bodmi pripojení


OBSAH PROJEKTU

Vyberte si variant:

860,00 €