HomeOffice S

Záhradný HomeOffice DiArchi® ideálny k domu, alebo chate.

vnútorný rozmer: Š x H x V = 250 x 250 x 230 cm
vonkajší rozmer: Š x H x V = 310 x 300 x 290 cm 
zastavaná plocha: 9,30 m2
obostavaný priestor: 27,00 m3
výška objektu: 2,9 m
 
odhadovaná cena realizácie - svojpomocne (460 Eur/m3):
12.420 Eur s DPH
odhadovaná cena realizácie - dodávateľsky (765 Eur/m3):
20.655 Eur s DPH

cena projektu (4paré) : 760 Eur s DPH

(Cena projektu je konečná - vrátane projektu požiarnej ochrany a osadenia objektu v teréne.)

Požadované dokumenty pre vypracovanie projektovej dokumentácie:
- List vlastníctva k pozemku
- Výškovo-polohové geodetické zameranie pozemku s existujúcimi stavbami, susednými stavbami a bodmi pripojení

OBSAH PROJEKTU

Vyberte si variant:

760,00 €