HomeOffice M

Záhradný HomeOffice DiArchi® ideálny k domu, alebo chate.

vnútorný rozmer: Š x H x V = 325 x 250 x 230 cm
vonkajší rozmer: Š x H x V = 385 x 300 x 290 cm 
zastavaná plocha: 11,55 m2
obostavaný priestor: 32,50 m3
výška objektu: 2,9 m
 
odhadovaná cena realizácie - svojpomocne (460 Eur/m3):
14.950 Eur s DPH
odhadovaná cena realizácie - dodávateľsky (765 Eur/m3):
24.863 Eur s DPH

cena projektu (4paré) : 820 Eur s DPH

(Cena projektu je konečná - vrátane projektu požiarnej ochrany a osadenia objektu v teréne.)

Požadované dokumenty pre vypracovanie projektovej dokumentácie:
- List vlastníctva k pozemku
- Výškovo-polohové geodetické zameranie pozemku s existujúcimi stavbami, susednými stavbami a bodmi pripojení

OBSAH PROJEKTU

Vyberte si variant:

820,00 €