O NÁS


DiArchi®

je skratka z latinského spojenia viridi architectura, ktorý v preklade znamená zelená architektúra


Projekt DiArchi® vznikol iniciatívou architektonického ateliéru Peter Matúš Architects spojiť architektov s realizátormi montovaných drevostavieb s dlhoročnými skúsenosťami a priniesť tak klientom najvyššiu kvalitu technického a architektonického prevedenia diela.

Našimi najvyššími hodnotami a cieľmi je vytvárať ekologickú, udržateľnú architektúru s citlivým zasadením do prostredia. 


ING. ARCH. PETER MATÚŠ
architekt

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

ING. ALEXANDER LEHOCKÝ

ING. JÁN ŠORECSTAVEBNÁ VÝROBA

JOZEF ZAPLETAL
konateľ partnerskej spoločnosti DINEX, spol. s.r.o.

PETER GONDA

konateľ partnerskej spoločnosti  GONDA - PRVÁ TESÁRSKA, s.r.o.


TECHNOLÓGIA SAUNY

ING. JÁN FERENČÍK
regionálny manažér pre SR partnerskej spoločnosti Fínska sauna - Horavia s.r.o.